Kraniosakrální terapie

Jedná se o jemnou metodu, při které se výrazně zesiluje a urychluje samoléčebná schopnost lidského organismu.

V průběhu života se vlivem prodělaných nemocí, úrazů a dlouhodobých namáhání vytvářejí v psychofyzickém systému člověka místa velkého napětí. To se navenek většinou projevuje jako bolest, stangance a dysfunkce. Během kraniosakrální terapie a ve dnech po terapii, organismus uvolňuje toto napětí v celém systému. Na úrovni kostí, svalů, vazů, kloubů a vnitřních orgánů se obnovuje proudění a vitalita. Mizí bolest a místo se regeneruje. Celý organismus se harmonizuje a jeho schopnost zátěže vzrůstá.

 

 Terapie se využívá například:

  • k harmonizaci organismu před operacemi, po operacích, úrazech a nehodách
  • jako předporodní a poporodní péče pro maminky i miminka
  • při bolestech hlavy, migrénách
  • k ošetření traumat a postraumatických symptomů, šoků
  • při bolestech zad a degenerativních změnách páteře a kloubů
  • při problémech s čelistmi, dutinami a dysfunkcích v oblasti ušní, oční, nosní
  • pro hyperaktivní děti a děti s poruchami učení
  • po mozkové mrtvici

 

Průběh kraniosakrální terapie

Tato terapie je velice jemná e delikátní, o to hlouběji však zasahuje do všech vrstev člověka.

Sezení kraniosakrální terapie je zahájeno pohovorem mezi klientem a terapeutem. Během pohovoru dochází ke slaďování terapeuta a klienta, k vyhledání klíčových bodů a zjištění stavu klienta po fyzické i psychické stránce.

Poté, pokud je klient připraven, ulehne na terapeutické lehátko. Terapeut jej podle potřeby zakryje dekou a nabídne mu polštářky k vypodložení.

Léčebný proces může mít mnoho variant, klient někdy usíná, jindy má kinetické nebo zrakové vjemy. Je také možné, že se klientovi vybaví různé vzpomínky, představy a pocity. Všechno to svědčí o rozpouštění bloků a zamrzlých vzorců. V tomto procesu se různě mění úrovně vnímání klienta.

Po ukončení kraniosakrální práce na lůžku klient zůstává několik minut ležet, a pokud při terapii usnul, má dostatek času vrátit se k plnému vědomí. Poté terapeut s klientem rozebere celý proces a poukáže na klíčové aspekty ošetření.

Při ošetření kraniosakrální terapií zůstává klient na lehátku oblečený, ošetřující pracuje kontaktem a lehkým tlakem. Ruce terapeuta se lehce dotýkají klienta, tento dotek je tlakem maximálně 5 g. Při jednom ošetření může být použito jedno až deset poloh rukou na těle klienta.

Samotné ošetření trvá cca 60-90 min. Součástí ošetření je i konzultace potřeb a pocitů klienta nebo podobná poradenská činnost, takže se celková doba setkání obvykle činí cca 120 min.

Jedná se o terapii budoucnosti, protože se svým působením dotýká nejen fyzického zdravotního stavu, ale i duše a duchovního růstu. Proto pro účinější a hlouběji pronikající terapii se doporučuje série 3-10 ošetření v asi dvoutýdenních intervalech.